O nas

Pametna Mikro Pivovarna 5.0
 

Cilj projekta PMP 5.0 je avtomatizacija in digitalizacija (vključitev merilne senzorike na kritična mesta delovnega procesa) vseh ključnih delovnih procesov, s katero se bo lahko računalniško nadzorovalo in kontroliralo posamezne procese obdelave in varjenja piva. S tem se bo bistveno zmanjšala možnost napak, obenem pa zagotovila sledljivost in ponovljivost postopkov varjenja piva, kar bo zagotavljajo konstantno kakovost končnega produkta.

 

Integrirano IT sistemsko rešitev, ki se bo v fazi postavitve demo pilotnega projekta modificirala za potrebe delovanja mikro pivovarne, bo možno aplicirati tudi

v druge branže in delovne procese, ki temeljijo na podobnih delovnih postopkih, s čimer bo DP projektu zagotovljena širina in trajnost.

 

Za delo na projektu so se povezala slovenska visokotehnološka podjetja Chipolo d.o.o., Mithareum d.o.o., GNS Plus d.o.o., Vizir d.o.o. in Lotrič Metrology d.o.o.. 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 www.eu-skladi.si in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si.

 

Višina celotnih stroškov operacije: 2.976.675,00 EUR , višina sofinanciranja: 1.342.511,60 EUR.

Zagon podjetja Mithreum d.o.o.

 

V okviru operacije bo podjetje Mithraeum:

  • Izvedlo nakup nove strojne opreme, kar nam bo omogočilo preusmeritev v novo tržno nišo in uvedbo novega izdelka-sirarske opreme večjih dimenzij,

  • Okrepilo RR aktivnosti z namenom razvoja novih izdelkov,

  • Nadgradilo obstoječe in uvedlo nove trženjske pristope in digitalne prodajne poti z namenom pridobitve novih kupcev  in z namenom povečanja prodaje obstoječih in novih izdelkov,

  • Izvedlo nakup električnega avtomobila in viličarja, ki bo prispeval k zmanjševanju emisij v okolje.

 

Cilji operacije so:

  • ohranitev zaposlitev;

  • zagon proizvodnje v polnem obsegu in stabilizacija ter posledično dolgoročna rast prodaje, prihodkov in dobička;

  • vstop na novi tuji trg;

  • dvig dodane vrednosti;

  • izboljšana snovna in energetska učinkovitost v poslovnih in proizvodnih procesih ter dosežen pozitiven učinek na gospodarski in socialni razvoj Jugovzhodne regije.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razvoj avtomatskega sistema za proizvodnjo 80% etanola za omogočanje lokalne samooskrbe z razkužili

 

Namen javnega razpisa je zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte, povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo RRI projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19. Glavni cilj našega projekta je razoj popolnoma avtomatiziranega sistema DISTILLIX za izdelavo osnovne in glavne sestavine za razkužilo (80% etanol) v manjšem obsegu.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Naložbo sofinancira Republika Slovenije in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.